• PC_Huy
  • 05/11/2018
  • Comments Off on 10 bức tranh cho thấy trẻ em xưa và nay đã khác xa “một trời một vực”

Thời gian qua đi, giữa trẻ em thế hệ trước và trẻ em ngày nay có rất nhiều sự khác biệt. Từ sở thích, khẩu vị và cả hình phạt cũng đã thay đổi hoàn toàn.

1. Ngày xưa trẻ em chỉ thích ngồi nghịch đống cát, giờ đây chúng lại chỉ thích ngồi chơi game thôi

2. Hình phạt trước và nay cũng quá khác biệt

4. Cuộc hội thoại giữa mẹ và con

5. Thú vui “giết thời gian” ngày bé

6. Những thứ thu hút bọn trẻ cũng càng ngày càng khác

8. Đồ ăn yêu thích của cháu

9. Khi bọn trẻ gọi điện cho nhau

10. Cơn ác mộng thời thơ ấu