• PC
  • 07/12/2018
  • Comments Off on Xót xa những bức ảnh ghép cho thấy cuộc sống tương phản ở các nơi trên thế giới

Uğur, một chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ, cạnh một trong những vùng miền nguy hiểm nhất thế giới, đã tạo ra bộ ảnh phản ánh hai thế giới khác biệt của xã hội người giàu và người nghèo gây suy ngẫm.
Uğur, một chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ, cạnh một trong những vùng miền nguy hiểm nhất thế giới, đã tạo ra bộ ảnh phản ánh hai thế giới khác biệt của xã hội người giàu và người nghèo gây suy ngẫm.
 

PC